Otvoreno pismo predsedniku opštine Kula

Poštovani predsedniče opštine Kula, gospodine Miljaniću, navodim dve teme aktuelne komunalne problematike u Liparu, obe na osnovu vaših nedavnih izjava.

1) Pad plafona u zgradi Doma kulture u Liparu

Na sednici SO Kula, 29.06.2023. u okviru teme pada plafona u zgradi Doma kulture Lipar, izjavili ste da „čovek koji postavlja to pitanje vrlo dobro zna ko je odgovoran, jer je to rađeno u periodu kada je on bio u tom Domu kulture i kada se tim Domom kulture bavio“.

Smatram da ste obavezni saopštiti javnosti i tužilaštvu ko je taj čovek imenom i prezimenom, jer je to u vezi sa ozbiljnim slučajem ugrožavanja bezbednosti i zdravlja većeg broja ljudi, zbog čega je i podneta krivična prijava.

Ako ste u toj izavi mislili na mene, a verujem da jeste, naravno da znam ko je odgovoran – za pad plafona odgovorna je opština Kula zato što je ona vlasnik objekta, koja nije obavezu investicionog i tekućeg održavanja Ugovorom prenela na neko drugo lice.

Ako ste mislili na mene, i insinuirali moju odgovornost, izneli ste krupnu neistinu. Jesam bio predsednik KUD Lipar koji je koristio prostorije Doma kulture, i bavio sam se radom KUD-a (2008 – 2014), ali se nisam bavio, niti sam bio obavezan, niti sam mogao da se bavim investicionim održavanjem same zgrade Doma kulture. Zgrada Doma kulture nije isto što i KUD. Da li je moguće da to ne znate, ili vam je ovo samo nevešt način izbegavanja odgovornosti? Ne zna se šta je poraznije.

Vaše obrazloženje na istoj sednici da je plafon morao pasti jer je davno izgrađen, pa zbog toga nema ni odgovornosti, je skandalozno neozbiljno. Da li ste vi svesni da je samo slučaj sprečio masovne povrede ljudi, možda i sa fatalnim ishodom? Nije ovde pitanje zašto je pao plafon, nego zašto ste dozvolili da plafon padne, iako imate mogućnosti da ovakve nesreće predupredite. Problem je vaša nebriga, a ne starost objekta. Kada ste vršili zamenu krovnog pokrivača 2016. zašto niste rešili i plafon? Znali ste vi da je objekat davno rađen, ali to je samo razlog više da se dodatno brine o bezbednosti ljudi. Da li je moguće da opština u svojim objektima ne proverava stanje elektro instalacija, krovova, plafona i ostalih bitnih faktora rizika u prostorijama u kojima se okuplja veliki broj ljudi? Kakvo je bezbednosno stanje u drugim zgradama Domova kulture u opštini? Pošaljite kontrole u objekte u vlasništvu opštine, proveravajte i osigurajte bezbednost ljudima. Priznajte svoju odgovornost iako sekta to ne dozvoljava.

2) Bunar B4 u Liparu

U vašem dopisu u vezi aktuelnih komunalnih problema u Liparu od 07. Juna 2023, naveli ste da

je “2016. godine pokušana primopredaja bunara B4, ali da on nije primljen od strane MZ Lipar, i

da isključivo iz tih razloga nije priključen na vodovodnu mrežu”.

U skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, molim vas da mi

omogućite uvid u svu dokumentaciju koja se odnosi na vašu gore navedenu tvrdnju.

Vladimir Vojnović

Svetozara Markovića 32. Lipar