Da li znate da u Liparu ima još ljudi slobodnog uma i slobodne volje?

Nakon objave našeg teksta o sedam godina čekanja da se pokrene rad novog bunara u Liparu, reagovao je predsednik opštine Kula Damjan Miljanić, 15. marta u intervjuu za lokalnu Q Media.

Predsednik opštine je ponovio da je bunar potpuno ispravan ali da zbog pravnih problema nije do sada priključen jer vodovodnom mrežom ne raspolaže komunalno preduzeće. Rekao je i da će uskoro JKP Komunalac Kula preuzeti upravljanje nad vodovodom i da će se onda steći uslovi da bunar bude odmah pušten u rad. Takođe je rekao da očekuje nova pitanja.

Evo konkretnih pitanja, pa tražim i konkretne odgovore:

 1. Da li je moguće da navedeni pravni problem bude stvarni razlog sedmogodišnjeg čekanja na pokretanje rada novog bunara?
 2. Ako jeste, zašto ranije nije rešen navedeni pravni problem?
 3. Šta se to desilo pa je baš sad moguće rešiti ovu situaciju, a nije nikako moglo ranije?
 4. Čiji je posao rešavanje pravnih problema u našoj opštini?
 5. Zbog čega odbornica SO Kula Bojana Radović mesecima čeka odgovor na pismeno postavljena odbornička pitanja u vezi sa ovom temom?
 6. Zbog čega ćete opet trošiti budžetska sredstva na objekat koji je po Vama potpuno ispravan, i koji je već jednom plaćen?
 7. Da li ste obavestili Pokrajinski fond koji je delom finansirao izgradnju bunara, da objekat nikada nije ni pušten u rad?
 8. Da li je tačno da je poslednje ispitivanje iz 2021. godine pokazalo da je bunar bakterijski inficiran, da je zbog toga vršena hiperhlorizacija, da dezinfekcija nije uspela, kao i to da bunar nema ni potrebnu izdašnost?
 9. Da li je bakterijska infekcija stvarni razlog zbog čega bunar nije nikada aktiviran?
 10. Da li će Savet MZ Lipar, doneti Odluku o predaji liparskog vodovoda JKP Komunalac Kula?
 11. Da li znate da su stanovnici Lipara na nekoliko poslednjih sednica Zbora bili apsolutno protiv predaje vodovoda?
 12. Da li znate da bi sa Vaše strane bilo odgovorno, fer, ljudski i etički da Odluku o preuzimanju zajedno sa Savetom obrazložite vlasnicima vodovoda u lice, na Zboru građana u Liparu?
 13. Zašto kršite i ne sprovodite Zakon o komunalnim delatnostima, kada je to Vaš primaran posao i obaveza?
 14. Da li je moguće da Vas sve ovo ne navodi na zaključak da ste Vi zajedno sa Vašim saradnicima direktno odgovorni i da hitno ovom narodu morate položiti račune?
 15. Verujem da bi Vi kao čovek priznali svoju grešku, ali da li Vam to Vaša stranka dozvoljava, ili ste svi u njoj stvarno bezgrešni?
 16. Da li znate da u Liparu ima još ljudi slobodnog uma i slobodne volje?

Vladimir Vojnović

Demokratska stranka Kula