Zašto novoizgrađeni bunar u Liparu završen pre sedam godina nikada nije pušten u rad?

ČINJENICE

 1. U cilju popravljanja loše situacije sa snabedvanjem vodom, Savet MZ Lipar je 2015. pokrenuo inicijativu za izgradnju novog bunara (B4).
 2. Nosilac celokupnog posla u vezi sa izgradnjom objekta je bila opština Kula. Posao je ugovoren za 6,6 miliona dinara, plus ostali troškovi.
 3. Liparčani su finansirali deo potrebnih sredstava za izgradnju bunara iz sredstava samodoprinosa oko 1,0 milion, APV 5,0 miliona i opština Kula 0,6 miliona.
 4. Plaćanje izvođaču radova je izvršeno u celosti, posao je završen iste godine, 2015.
 5. Nikada B4 nije pušten u rad.
 6. Odbornica Bojana Radović, je u septembru 2022. na sednici Skupštine opštine Kula postavila pitanje zašto se bunar ne aktivira, i koji su razlozi da nov bunar više od sedam godina čekamo da krene u rad.
 7. Predsednik opštine Kula Damjan Miljanić je na istoj sednici izjavio da je bunar potpuno tehnički ispravan, ali da nije priključen na vodovodnu mrežu samo zato što postoji problem pravne prirode, jer je opština Kula vlasnik bunara a nosioc prava korišćenja vodovodne mreže je MZ Lipar, pa navodno, ta dva tela lokalne samouprave ne mogu nikako da se dogovore o pokretanju rada objekta.
 8. Na navedenoj sednici je Predsednik opštine obećao da će biti odgovoreno na svako odborničko pitanje na tu temu.
 9. Odbornica Bojana Radović je u oktobru 2022. uputila pismena odbornička pitanja u vezi sa B4, ali odgovor nikad nije dobila.
 10. Opština je pod pritiskom ovog odborničkog pitanja prvi put u poslednjih sedam godina u Budžetu za 2023. predvidela dodatnih 0,7 miliona dinara za pokušaj pokretanje rada bunara.
 11. Opština nije nikada imenovala odgovorne za ovu situaciju.

PITANJA

 • Kako je moguće da pravni problem predstavlja smetnju aktiviranju bunara kada SNS ima većinu u Skupštini opštine Kula, kao i apsolutnu vlast nad Savetom MZ Lipar? SNS može zbog toga da donese bilo koju odluku koja joj je potrebana za rešenje ovog „pravnog“ problema. SNS je do sada imala i sasvim dovoljno vremena da otkloni svaku smetnju i tako omogući korišćenje objekta, koji je po rečima predsednika opštine tehnički potpuno ispravan.

 • Zašto je u Budžetu za 2023. predviđen novi utrošak finansijskih sredstava za pokretanje rada bunara kada je predsednik opštine rekao da je bunar ispravan?
 • Zbog čega ovaj komunalni objekat od prvorazrednog značaja nije odmah po završetku radova pušten u rad?
 • Kako je moguće da nadležni ne rešavaju čak sedam godina ovo egzistencijalno važno pitanje?

 • Da li su Liparčani ljudi drugog reda? Da li nekoliko manjih poslova u selu koje je realizovala opština u poslednje vreme trebaju da prikriju ovaj štetočinski način vršenja vlasti? Lipar rapidno gubi stanovništvo, zar je ovakvo upravljanje komunalnim objektima način da se zaustavi raseljavanje sela?

 • Da li je ovo kazna Liparčanima za neposlušnost iz ranijeg perioda? Da li „selo koje je pobedilo Vučića“ i dalje na ovaj način plaća svoje pravo na slobodnu volju? Da li je ovo osveta za poraz SNS-a u Liparu na izborima za Savet MZ 2017. godine od 11:0?

 • Kako je opština Kula opravdala potrošena sredstva APV? Da li je nadležni pokrajinski organ, koji je u većem delu finansirao objekat, obavešten da bunar nikad nije ni pušten u rad?

ZAKLJUČAK

 • Živim u Liparu i zahtevam da se bunar hitno osposobi i priključi na vodovodnu mrežu.

 • Demokratska stranka Kula zahteva da Skupština opštine Kula hitno omogući formiranje skupštinskog Odbora za ispitivanje svih okolnosti koje su bitni za utvrđivanje činjenica o ovom problemu.

 • Liparčani imaju pravo da saznaju kako su utrošena njihova sredstva. Nikad niko nije došao u selo i objasnio ljudima zašto za svoj novac nisu dobili ono što su platili.

 • Imamo svi u opštini pravo da saznamo šta se desilo, ko je odgovoran za ovu situaciju, i ko će biti smenjen zbog ovakve bezobzirnosti i bezobraznosti.

 • Svi nadležni koji su doveli do ovog stanja moraju da odgovaraju.

 • ODGOVARAĆETE!

Vladimir Vojnović,

Demokratska stranka Kula